Javascript code for validating textbox

12 Mar

Anlatacağım örnekte bir öğrenci kaydı alıp ve daha sonra güncellemesi yapılacakmış gibi kurgulayacağız.Aynı model için kayıt ve güncelleme esnasında farklı doğrulama kuralları çalıştırarak Fluent Validation’ın kullanışlı özelliklerinden de bahsedeceğim.Client-side için j Query Validation ve j Query Validation Unobtrusive kütüphanelerine ihtiyacımız olacak.Başlangıç olarak server-side doğrulamayı anlatıp makalenin sonlarına doğru ise client-side doğrulamaya değineceğim.Mevcut senaryomuzda sunucuya post işlemi yapıldı ve validation işlemi server-side yapılarak tekrar client’a dönüş yapıldı.

j Query Validation veya alternatif javascript kütüphaneleri ile bu sorunun önüne geçsek dahi bu doğrulamalar Javascript tabanlı yapıldığından tam güvenlik sağlayamazlar.Örneğin propertyler için verilen Display Name işlemi yine Data Annotations üzerinden yapılmaktadır.Fluent Validation ile hem server-side hem de client-side doğrulamalar yapabilirsiniz.So the Pre Save Action() function is our entry point to make any kind of validations.Put it in the Content Editor web part (or if you need to do some kind of Server side processing, put it in the Share Point Web part) I used it to get the value from hidden field (which was populated in the web part Page_Load method) and wrote the below function in the ascx file.